Analysis of the credit and investment activities of the Ukrainian banks

Authors

  • Olga Zaslavska Тернопільський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16518

Keywords:

credit, investment, securities, credit and investment activities of the bank credit and investment portfolio

Abstract

The article reviews the theoretical and practical aspects of credit and investment activity of domestic banks. There was estimated the credit and investment portfolio of the banking sector of Ukraine. Due to the current state of economy there were considered trends in credit and investment banking.

Author Biography

Olga Zaslavska, Тернопільський національний економічний університет

аспірант кафедри банківського менеджменту та обліку

References

Аналітичний огляд банківської системи України за 9 місяців 2011 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system _III_kv _2011.pdf.

Бюлетень НБУ. - 2009. - № 3. - С. 35-40.

Бюлетень НБУ. - 2012. - № 2. - С. 54-58.

Герасимович А. М. Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку / А. М. Герасимович // Вісник КЕФ КНЕУ ім. В. Гетьмана. - 2011. - № 1. - С. 17-26.

Єпіфанов А. О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання : [монографія] / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 286 с.

Кидуэлл Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги / Д. С. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл. - СПб. : Изд-во "Питер", 2000. - 752 с.

Кльоба Л. Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Л. Г. Кльоба ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2008. - 21 с.

Лєонов С. В. Банківське інвестування: взаємозв'язок економічних категорій / С. В. Лєонов // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2008. - Том 1. - С. 59-61.

Луців Б. Л. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 / Б. Л. Луців ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Тернопіль, 2005. - 29 с.

Мамедов А. О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка : [монография] / А. О. Мамедов. - М. : Магистр, 2007. - 300 с.

Показники діяльності банків 2000-2012 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://aub.org.ua.

Published

2013-08-24

How to Cite

Zaslavska, O. (2013). Analysis of the credit and investment activities of the Ukrainian banks. Skhid, (4(118), 30–35. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16518

Issue

Section

Economy