Investment development of Ukraine in the context of world financial crisis on national economy

Authors

  • Vitaliy Zapukhlyak Тернопільський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16517

Keywords:

investment, investment climate, investment development, investment activity, the financial crisis

Abstract

The article explores trends in investment countries, including Ukraine, post-crisis period. Analysis of investment climate in Ukraine and the main factors that destimulate investment activity. The directions of increase of investment attractiveness of Ukraine's economy to foreign investors.

Author Biography

Vitaliy Zapukhlyak, Тернопільський національний економічний університет

здобувач кафедри міжнародної економіки

References

Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну - 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ukraine-FDI-Report-2011-Ukr/$FILE/Ukraine-FDI-Report-2011-Ukr.pdf.

Stiglitz says European austerity plans are a "suicide pact" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9019819/Stiglitz-says-European-austerity-plans-are-a-suicide-pact.html.

Інвестиційне законодавство: стан, проблеми, перспективи (Роз'яснення Міністерства юстиції України від 08.05.2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/n0015323-12.

Постанова КМУ № 1107 від 20.12. 2008 р. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Програма діяльності КМУ "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток") [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0005120-08.

Карлін М. І. Офшорні зони та їх вплив на економіку України / М. І. Карлін, А. О. Ковальчук, Н. М. Семенюк // Еконо¬мічний форум. - 2012. - № 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2012_1/11.pdf.

Розпорядження КМУ від 23.02.2011 р. № 143-р Про перелік офшорних зон [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80.

Published

2013-08-24

How to Cite

Zapukhlyak, V. (2013). Investment development of Ukraine in the context of world financial crisis on national economy. Skhid, (4(118), 26–30. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16517

Issue

Section

Economy