Ukrainian military-theoretical opinion 1920-1939: the first attempts to form a military doctrine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.2(160).164782

Keywords:

Theoretical Foundations, Military Doctrine, M. Kapustiansky

Abstract

The urgency of the article is due to the need to develop new approaches to increasing the effectiveness of the Armed Forces of Ukraine at the present stage of their development and designing new methods and tasks in the military policy of the state. These approaches, according to the authors, should be based on the basis of the best and most promising achievements of world military thought and take into account their own historical experience of Ukrainians. In the context of studying this experience, the authors of the article consider the theoretical contributions of some representatives of Ukrainian military emigration, whose ideas and opinions formed the basis for the design of the military doctrine of the modern Ukrainian state. The purpose of the study is to analyze the conceptual approaches to the foundations of military construction during the period of the national revolution of 1917-1921 in the writings of military historians, to clarify the place and role of Ukrainian military authors in the elaboration of the theoretical norms of the military doctrine set forth in the pages of scientific works on the issue of national construction armed forces. The article describes the state of military construction of the period of the national revolution of 1917-1921. Shows the main problems of military-theoretical nature, which are presented in the writings of military historians of the interwar period. It is shown how the representatives of military emigration considered the problems connected with the future world armed conflict and the possibility of rebuilding their own army. The novelty of the study is to comprehensively study Ukrainian military-theoretical thought in the interwar period, to distinguish between conceptual differences in the views of military theorists on ways of forming a military doctrine.

References

Tsentralnyi Derzhavnyi Arkhiv Vyshchykh Orhaniv Vlady Ukrainy. Fond 3947. Osobystyi fond V.Petriva.

Holubko, V. (2002). Pytannia viyskovoi doktryny UNR u praktychnii dialnosti ta teoretychni spadshchyni S.Petliury. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Lviv, Issue 1-2. p. 139 (In Ukrainian).

Holubko, V. (1997). Armiia Ukrainskoi Narodnoi Respubliky. 1917-1918. Utvorennia ta borotba za derzhavu. Lviv: Kalvariia, 288 p. (In Ukrainian).

Deshchynskyi, L. Ye. (1999). Iz istorii borotby UNR proty bilshovytskoi ahresii (hruden 1917 - sichen 1918 rr.): uroky i suchasnist. Derzhava ta armiia. Visnyk universytetu "Lvivska politekhnika". № 377. P. 3-10 (In Ukrainian).

Kapustianskyi, M. (1938). Ukrainska voienna doktryna. Za zbroinu Ukrainy. p. 9-10 (In Ukrainian).

Kapustianskyi, M. (1921). Pokhid ukrainskykh armii na Kyiv-Odesu v 1919 rotsi (Korotkyi voienno-istorychnyi ohliad). Lviv: Dilo, Kn. 1 (Part II) 88 p.; Kn.2 (Part 3). 192 p. (In Ukrainian).

Kapustianskyi, M. (1938). Nashi zavdannia ta sposoby yikh zdiisnennia. Za zbroinu Ukrainy. pр. 9-12 (In Ukrainian).

Kolianchuk, O. (2000). Ukrainska viiskova emihratsiia u Polshchi 1920-1939. Lviv, 274 p. (In Ukrainian).

Lytvyn, M. (1998). Ukrainsko-polska viina 1918-1919 rr. Lviv: Instytut ukrainoznavstva NANU, 488 p. (In Ukrainian).

Lytvyn, S. (2000). Symon Petliura v 1917-1926 rokakh. Istoriohrafiia ta dzherela. Kyiv, 462 p. (In Ukrainian).

Omelianovych-Pavlenko, M. (1935). Demokratyzatsiia Voiennoi nauky, yak vyslid tekhnichnykh udoskonalen masovykh armii. Voiak, pр. 4-5 (In Ukrainian).

Petriv, Vsevolod (2002). Viiskovo-istorychni pratsi. Spomyny. Kyiv, Polihrafknyha, 639 p. (In Ukrainian).

Petliura, S. (1999). Statti, lysty, dokumenty. Vol.3. Kyiv: Fundatsiia im. O.Olzhycha, 616 p. (In Ukrainian).

Riast, O. (1923). Cherhovi problemy viiskovoho budivnytstva v ukrainskii viiskovii literaturi. In: Tabor (In Ukrainian).

Mykhalchuk, V. (comp.) (1996). Symon Petliura i yoho rodyna. Dokumenty i materialy. Kyiv: Rada, 319 p. (In Ukrainian).

Sidak, V. (2001). Na shliakhu do voiennoi doktryny (istorychnyi narys 1917-1920 rr.). Kyiv, 214 p. (In Ukrainian).

Soldatenko, V. (1999). Ukrainska revoliutsiia. Kontseptsiia ta istoriohrafiia (1918-1920 rr.). Kyiv: Prosvita, 507 p. (In Ukrainian).

Furtes, O. (2009). Viiskovo-istorychna problematyka u pratsiakh ukrainskoi emihratsii 1920-1939 rr. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv. (In Ukrainian).

Downloads

Published

2019-05-01

How to Cite

Melnyk, R., & Melnуk V. (2019). Ukrainian military-theoretical opinion 1920-1939: the first attempts to form a military doctrine. Skhid, (2(160), 32–37. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.2(160).164782

Issue

Section

History of Ukraine