Agricultural sector of Prykarpattya economic (1965 - 1991 years): achievements and miscalculations

Authors

  • Oleg Malyarchuk

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16477

Keywords:

Ivano-Frankivsk region, agriculture, crop, stockbreeding, melioration, chemicalization, complex mechanization

Abstract

In this article author tries to highlight the evolution of  agricultural policy  of the Party and Soviet power in a definite period, new approaches in solving urgent problems. To overcome crisis anticipated by organizational and economic and financial methods: increasing capital investment, strengthening the technical base of kolhozes and state farms, the correct placement of communists in the decisive areas of work, increasing purchasing prices for agricultural products, intensification of agriculture, specialization of production, new planning system, introduction of the guaranteed payment to collective farmers, creation of agricultural  enterprises

Author Biography

Oleg Malyarchuk

кандидат історичних наук, доцент, м. Івано-Франківськ

References

Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П., Саблук П., Лупенко Ю. та ін.] ; [за ред. П. Гайдуцького]. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.

Село : сучасна політика і стратегія розвитку / [Шепотько Л., Прокопа І., Максим'юк О., Гудзинський С., Полонсь¬кий В.]. - К. : Ін-т економіки НАН України, 1997. - 329 с.

Саблук П. Т. Сучасні аграрні реформи: деякі оцінки і проблеми / П. Т. Саблук, В. В. Юрчишин. - К., 1998. - 536 с.

Сургай Г. Сільське господарство України: уроки минулого і сучасний аграрний курс / Г. Сургай. - К. : Либідь, 1991. - 180 с.

Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект / С. П. Павлюк. - К. : Наук. думка, 1991. - 224 с.

Тимченко С. Українське село : Проблеми етносоціальних змін. 1959-1989 / С. Тимченко. - Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 1995. - 529 с.

Нечитайло В. Українське селянство: важкий шлях до волі / В. Нечитайло. - Кам'янець-Подільський : Апостроф, 1995. - 192 с.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми (20-ті - початок 90-х рр. ХХ ст.) / І. В. Рибак. - К. : Рідний край, 1997. - 166 с.

Вівчарик М. Українське село: етнонаціональний вимір (70-ті - середина 90-х рр.) / М. Вівчарик ; Ін-т історії України НАН України. - К., 1998. - 199 с.

Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-80 рр. ХХ ст.) / Г. Г. Кривчик. - Дніпропетровськ, 2001. - 192 с.

Мороз О. О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми / О. О. Мороз. - Вінниця : Універсум, 2003. - 233 с.

Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60-80-ті роки ХХ ст.). - К., 2003. - 165 с.

Жулканич Н. М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) / Н. М. Жулканич. - Ужгород : Карпати, 2008. - 408 с.

Давидович С. Запровадження гарантованої оплати праці колгоспникам Івано-Франківщини в контексті господарсько-фінансової діяльності / С. Давидович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / [за заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. - Вип. 2. - С. 89-95.

Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, 1898-1971 : [вид. 8-е]. - Т. 8 : 1959-1965. - К. : Політвидав України, 1981. - 540 с.

Саржан А. О. Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х - кінець 80-х рр. ХХ ст. / А. О. Саржан - Донецьк : ООО "Лебедь", 2004. - 412 c.

Радянське Прикарпаття / [О. Бакін, В. Баран, Г. Бурнашов та ін.]. - Ужгород : Карпати, 1980. - 254 с.

Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО), ф. п. 1, оп. 1, спр. 3004, 144 арк.

ДАІФО, ф. р 6, оп. 2, спр. 2551, 81 арк.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - ЦДАГО України), ф. 1, оп. 25, спр. 382, 119 арк.

Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 228 с.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 2967, 110 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3073, 181 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3609, 148 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 4241, 157 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. р 2, оп. 13, спр. 2994, 146 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 2967, 110 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3508, 170 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 5002, 227 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3723, 123 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3800, 48 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 4020, 159 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 4907, 126 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 4985, 200 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 5078, 76 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1234, 69 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 5365, 57 арк.

ДАІФО,ф. п 1, оп. 1, спр. 5550, 148 арк.

ДАІФО, ф. р 295, оп. 5, спр. 6048, 359 арк.

Published

2013-08-22

How to Cite

Malyarchuk, O. (2013). Agricultural sector of Prykarpattya economic (1965 - 1991 years): achievements and miscalculations. Skhid, (3(117), 102–107. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16477

Issue

Section

History