DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.2(160).164762

Administrative-territorial division and population dynamics in Galicia during the second half of the 19th century - the first third of the 20th century

Volodymyr Klapchuk, Mykhailo Klapchuk, Oleksandr Pozdniakov, Oleksandr Novosolov

Abstract


The study consists of two parts: the administrative-territorial division of Galicia and the general description of its population. The first part of the study provides information on the administrative subordination of Galicia during the 14th century - the first third of the 20th century. Detailed information is given on administrative-territorial division of Galicia in the days of Austria, Austria-Hungary, the West Ukrainian People's Republic, the Ukrainian People's Republic, and interwar Poland before the Second World War. The system of administration as well as territorial boundaries of voivodeships and powiats is described. The second part of the study contains quantitative and qualitative data on the total population of Galicia, its ethnic and religious groups.


Keywords


Galicia; circle; district; voivodeship; powiat; administrative-territorial division; ethnic groups; religious groups

Full Text:

PDF

References


Stakhiv, M. (1959). Zakhidnya Ukrayina. Narys istoriyi derzhavnoho budivnytstva ta zbroynoyi i dyplomatychnoyi oborony v 1918-1923 [Western Ukraine. Studies on the History of State Building, Armed and Diplomatic Defence (1918-1923)], Scranton, Vol. III, pp. 55. (In Ukranian)

Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. (1937). Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, Seria C, Zeszyt 58, Miasto Lwów, s. 11. (In Polish)

Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. (1937). Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1937, Seria C, Zeszyt 64, Miasto Kraków, s. 11. (In Polish)

Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. (1938). Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, Seria C, Zeszyt 65, Wojewódstwo Stanisławowskie, s. 22. (In Polish)

Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. (1938). Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, Seria C, Zeszyt 68, Wojewódstwo Lwowskie bez miasta Lwowa, s. 32. (In Polish)

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. (1938). Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, Seria C, Zeszyt 78, Wojewódstwo Tarnopolskie, s. 26. (In Polish)

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. (1938). Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, Seria C, Zeszyt 88, Wojewódstwo Krakowskie bez miasta Krakowa, s. 26. (In Polish)

Krzyżanowski, A. and Kumaniecki, K. (1915). Statystyka Polski, Kraków, s. 2-3. (In Polish)

Pierwszy powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzesnia 1921 r. (1927). Warszawa, s. 5. (In Polish)

Schukz, R.A. (1878). General Post- und Strassenkarte des Kronlandea Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau: so wie des Kronlandes Bukowina, Wien, Artaria & Co. (In German)

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. (1924). Warszawa, Vol. 12, Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, s. 11-12. (In Polish)

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych (1924). Warszawa, Vol. 13, Wojewódstwo Lwowskie, s. 8-9. (In Polish)

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych (1923). Warszawa, Vol. XIV, Wojewódstwo Stanisławowskie, s. 10-11. (In Polish)

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych (1923). Warszawa, T. XV, Wojewódstwo Tarnopolskie, s. 9-10. (In Polish)

Schukz, R. A. (1878). General Post- und Strassenkarte des Kronlandea Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau: so wie des Kronlandes Bukowina, Wien, Artaria & Co.

Szulc, S. (1920). Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego, Warszawa, s. 70. (In Polish)

Tokarz, W. (1909). Galicya: w początkach ery Józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, Kraków, s. 31-35. (In Polish)

Wykaz udzialu Galicyi i wielkiego księztwa Krakowskiego na powszechnej wystawie 1873 w Wiedniu (1873), Wieden, Druk. L.K. Zamarskiego, s. 17-18. (In Polish)

Zamorski, K. (1989). Informator Statystyczny do dziejów Społeczno-Gospodarczych Galicji : Ludność Galicji w latach 1857-1910, Kraków-Warszawa, 1989, s. 70-71, 91-92. (In Polish)


GOST Style Citations


Стахів М. Західня Україна. Нарис історії державного будівництва та збройної і дипломатичної оборони в 1918-1923 [Western Ukraine. Studies on the History of State Building, Armed and Diplomatic Defence (1918-1923)], Скрентон, 1959, T. III, с. 55.

 

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1937, Seria C, Zeszyt 58, Miasto Lwów, s. 11.

 

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1937, Seria C, Zeszyt 64, Miasto Kraków, s. 11.

 

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1938, Seria C, Zeszyt 65, Wojewódstwo Stanisławowskie, s. 22.

 

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1938, Seria C, Zeszyt 68, Wojewódstwo Lwowskie bez miasta Lwowa, s. 32.

 

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1938, Seria C, Zeszyt 78, Wojewódstwo Tarnopolskie, s. 26.

 

Drugi powszeczny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe, Warszawa, 1938, Seria C, Zeszyt 88, Wojewódstwo Krakowskie bez miasta Krakowa, s. 26.

 

Krzyżanowski A., Kumaniecki K. Statystyka Polski, Kraków, 1915, s. 2-3.

 

Pierwszy powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzesnia 1921 r., Warszawa, 1927, s. 5.

 

Schukz R. A. General Post- und Strassenkarte des Kronlandea Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau: so wie des Kronlandes Bukowina, Wien, Artaria & Co, 1878.

 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, Warszawa, 1924, T. 12, Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, s. 11-12.

 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, Warszawa, 1924, T. XIII, Wojewódstwo Lwowskie, s. 8-9.

 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, Warszawa, 1923, T. XIV, Wojewódstwo Stanisławowskie, s. 10-11.

 

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, Warszawa, 1923, T. XV, Wojewódstwo Tarnopolskie, s. 9-10.

 

Schukz R.A. General Post- und Strassenkarte des Kronlandea Galizien und Lodomerien mit Auschwitz, Zator und Krakau: so wie des Kronlandes Bukowina, Wien, Artaria & Co, 1878.

 

Szulc S. Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego, Warszawa, 1920, s. 70.

 

Tokarz W. Galicya: w początkach ery Józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, Kraków, 1909, s. 31-35.

 

Wykaz udzialu Galicyi i wielkiego księztwa Krakowskiego na powszechnej wystawie 1873 w Wiedniu, Wieden, Druk. L.K. Zamarskiego, 1873, s. 17-18.

 

Zamorski K. Informator Statystyczny do dziejów Społeczno-Gospodarczych Galicji: Ludność Galicji w latach 1857-1910, Kraków-Warszawa, 1989, s. 70-71, 91-92.Copyright (c) 2019 Volodymyr Klapchuk, Mykhailo Klapchuk, Oleksandr Pozdniakov, Oleksandr Novosolov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)