Forming groups of students of pedagogical universities USSR in 1920-s

Authors

  • Natalia Aksakovа Донецький національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16463

Keywords:

teacher education students, a system of "free access" system "travel" system "kurialnoho representation

Abstract

The paper considers the formation of groups of students of pedagogical universities USSR in 1920 - the years established approaches, principles and criteria required educational institutions and technical student youth, studied public policy regarding access to teacher education of various social strata, analyzed the social composition students teaching universities.

Author Biography

Natalia Aksakovа, Донецький національний технічний університет

аспірант

References

Липинський В. В. Становлення та розвиток нової системи освіти в УСРР у 1920-ті роки / В. В. Липинський. - Донецьк, 2000. - 247 с.; Кравчук Х. А. Організації студентів в УСРР у 1920-ті роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Х. А. Кравчук. - Харків, 2011. - 19 с.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі - ЦДАГО України), ф. 1, оп. 20, спр. 1956.

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 - 1930 рр.) / В. В. Левченко. - Одеса, 2010. - 427 с.

Как мы готовили новых специалистов ? // Студент Жовтня (Одеса). - 1929. - 15 січня.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України), ф. 166, оп. 2, спр. 273.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2253.

Вища школа Української ССР за 50 років (1917- 1967 рр.) : історичний нарис : у 2 ч. - К., 1967. - Ч. 1. (1917 - 1945). - 357 с.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 20, спр. 710.

Там само. - Спр. 1467.

Гринько Г. Ф. Доповідь на III губернській нараді працівників освіти Донбасу / Г. Ф. Гринько // Просвещение Донбасса. - 1922. - № 1-2. - С. 51-55.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1448.

Київський облдержархів, ф.р. - 10408, оп. 1, спр. 29.

Там само. - Спр. 76.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2703.

Донецький облдержархів, ф. р. - 1512, оп. 1, спр. 3.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2704.

Янжул И. НОТ и вузы / И. Янжул // Студент революції. - 1924. - № 1-2. - С. 46-47.

Красов П. Про професійний підбір і вибір ВНЗ / П. Красов // Студент революції. - 1924. - № 7. - С. 16-17.

Published

2013-08-22

How to Cite

Aksakovа N. (2013). Forming groups of students of pedagogical universities USSR in 1920-s. Skhid, (3(117), 74–77. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16463

Issue

Section

History