The activity of private publishing houses of USSR in of the 20th of XX century

Authors

  • Valentyna Molotkina Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.2(116).16427

Keywords:

publishing, print production, ideology, book, book distribution, literature, private publishing

Abstract

It is analysed the content and the thematic filling of book production of private publishing houses in of the 20th of the XX century.

Author Biography

Valentyna Molotkina, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України 

References

Б. С. Українські видавництва в 1928/29 році / Б. С. // Червона преса. - 1929. - С. 51-53.

Видавництво "Слово" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.7val.com/wiki.

Видавництво "Час" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

Видатний український бібліотекознавець Б. О. Борович (1883-1938) : зб. матеріалів / [уклад.: А. О. Черевко, Т. Л. Кульшицька]. - Харків, 2005. - 90 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // korolenko. Kharkov/ com /24/htm.

Грицак Е. З історії книжкового руху на Великій Україні (1917-1922) / Е. Грицак [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www/chytomo.com/rozdil/novyny.

Звіт кооперативного видавництва "Рух" за 1926-1927 рік. - Харків, 1927. - 8 с.

Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - Ф. 290. - Спр. 124. - 18 арк.

Козаченко А. Книжкова продукція УСРР (1923-1926) / А. Козаченко // Бібліологічні вісті. - 1927. - № 2. - С. 24-45.

Левчук О. М. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні / О. М. Левчук. - К. : Наук. думка, 1992. - 182 с.

Молодчиков О. В. Книга радянської України / О. В. Молодчиков. - К. : Політвидав, 1974. - 176 с.

Назаров А. И. Октябрь и книга. Создание советских издательств и формирование массового читателя 1917-1923 / А. И. Назаров. - М., 1968. - 386 с.

Нестеренко П. В. Видавничий і друкарський знак / П. В. Несторенко // Наукові записки. - Т. 22. - Ч. 1. - С. 133-138 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/…/30_nesterenko_pv.p

Скрипник Т. О. Становлення видавничої системи в Українській РСР / Т. О. Скрипник // Теорія та історія радянської книги на Україні : зб. наук. праць / [ред. кол.: Б. П. Ковалевський (відп. ред.) та ін.]. - К., 1983. - С. 66-82.

Українська Радянська Енциклопедія. - К., 1963. - Т. 14. - 592 с.

Українська Радянська Енциклопедія. - К., 1963. - Т. 12. - 576 с.

Фідельман Б. Українські книжкові видавництва в 1928/29 році / Б. Фідельман // Радянський книгар. - 1930. - № 13-14. - С. 8-11.

Хроніка // Радянський книгар. - 1929. - № 2. - С. 20-26.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВ України). - Ф. 166. - Оп. 2. - Спр. 922. - 79 арк.

ЦДАВОВ України. - Ф. 166. - Оп. 6. - Спр. 724. - 125 арк.

ЦДАВОВ України. - Ф. 174. - Оп. 1. - Спр. 73. - 191 арк.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 1775. - 136 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 2493. - 232 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 2695. - 71 арк.

Published

2013-08-19

How to Cite

Molotkina, V. (2013). The activity of private publishing houses of USSR in of the 20th of XX century. Skhid, (2(116), 130–133. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.2(116).16427

Issue

Section

History