DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.2(116).16425

Ivan Borkovskyi and Ukrainian scientific world of Prague

Yaroslav Levkun

Abstract


In the article the collaboration Czech scientific fromUkraine, prominent Czech archeologist Ivan Borkovskyi with Ukrainian free University, and Ukrainian historical and philosophical society "Yednist", Ivan Gorbachevskyi; and his work as a head of Ukrainian free University inPrague, particularly during World War II are described.


Keywords


Ukrainian free University in Prague; Ukrainian historical and philosophical society in Prague; Ivan Borkovskyi; Ivan Gorbachevskyi

References


Про передачу грошової допомоги в сумі 200.000 чеських корон Українським Центральним Комітетом у Кракові - Українському Вільному Університету у Празі і про скликання у зв'язку з цим Сенату УВУ для розподілу допомоги за підписом ректора І. Борковського. 15 лютого 1943 р. // Центральний державний архів вищих керівних органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України), ф. 3859, оп. 1, спр. 215. - 67 арк.

Лист І. Борковського "До деканів обох факультетів УВУ" від 29 жовтня 1942 року // ЦДАВО України, ф. 3859, оп. 1, спр. 411. - 423 арк.

Запрошення на нараду академічного Сенату Українського Вільного Університету 5 лютого 1943 р. за підписом ректора І. Борковського. 3 лютого 1943 року // ЦДАВО України, ф. 3864, оп. 1, спр. 41. - 163 арк.

Про правила користування фондами Празьких бібліотек і дозвіл на це п. Особоуповноваженого. 20. ХІ. 1941. Ректор. 1941 р. // ЦДАВО України, ф. 3864, оп. 1, спр. 41. - 163 арк.

Оголошення Українського історично-філологічного товариства в Празі про доповідь Борковського І. Висліди археологічних дослідів на Празькому Граді за роки 1925-1930 на 208-ому засідання. 10 лютого 1931 р. // ЦДАВО України, ф. 3864, оп. 1, спр. 43. - 147 арк.

Розклад праць ІІ Українського наукового з'їзду у Празі 20-24 березня 1932 року // ЦДАВО України, ф. 3864, оп. 1, спр. 30. - 57 арк.

Запрошення Івана Борковського на вручення йому диплому доктора філософії 10 травня 1929 р. о 12 год. 30 хв. У великій залі Карлового університету. 1929 р. // ЦДАВО України, ф. 3864, оп. 1, спр. 39. - 153 арк.

Білецький Л. Руська правда й історія. Вступне слово редактора / Л. Білецький [Електронний ресурс]. - Режим доступу : izbornyk. orq. ua/billets/bilos. htm.

З вістей про українське життя. З українського університету в Празі. Український щоденник Свобода. - Джерсі Сіті. Нью-Йорк. 11.ХІ. 1940 р. - Ч. 263. - С. 2.

Боряк Т. Ваш Університет - Вільний університет / Т. Боряк // Архіви України (м. Київ). - 2002. - № 1-3. - С. 259-264.

Віднянський С. В. Політика чехословацького уряду щодо української еміграції в міжвоєнний період / С. В. Віднянський // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. - К., 1993. - Вип. 3. - С. 29-42.

Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехословаччині. Український вільний університет (1921 - 1945 рр.) / С. В. Віднянський. - К., 1994. - С. 34-35.

Вегеш М. М. Карпатська Україна на шляху державотворення / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар. - Ужгород : Карпати, 2009. - 409 с.

Головацький І. Іван Горбачевський. 1854-1942 : життєписно-бібліографічний нарис / І. Головацький. - Львів, 1995. - 66 с.

З українського наукового життя за кордоном // Діло. - 11 лютого 1931 р. - Ч. 31. - С. 5.

Лопушинський І. Український Вільний Університет(УВУ) як провідний діаспорний навчальний заклад світу / І. Лопушинський. - С. 10-29 // Бібліотека "Просвіти" Херсонщини. Вісник Таврійської фундації. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // prosvilib. ipsys. net/books/vtf/4vtf/vtf 4-09.htm.

Левкун Я. Археолог Іван Борковський: Повернення у славі в Україну / Я. Левкун. - Снятин : Прут-Принт, 2007. - 230 с.

Левкун Я. Іван Борковський - громадсько-політичний діяч, січовий стрілець і представник Празької школи Україн¬ської археології / Я. Левкун // Схід. - 2009. - № 8 (99). - С. 26-31.

Левкун Я. Покутська Городенківська трійця: Володимир Шухевич, Григорій Ількевич, Іван Борковський / Я. Левкун // Наукові записки Інституту народознавства НАН України (Івано-Франківський краєзнавчий музей). - Івано-Фран¬ківськ, 2010. - Вип. 11-12. - С. 118-122.

Левкун Я. Формування і становлення Івана Борковського як особистості та науковця / Я. Левкун // Схід. - 2010. - № 7 (107). - С. 99-105.

Наріжний С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції 1919 - 1939 / С. Наріжний. - К. : Вид-во ім О. Теліги, 1999. - 272 с.

Неврлий М. УВУ - база незалежної української науки у вільному світі (1921-1945) / М. Неврлий // Від наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університе¬ту : Міжнародна наукова конференція (Пряшів-Свідник 12-15 червня 1991 р.). - Київ - Львів - Пряшів, 1992. - С. 205-215.

Українці на католицькому з'їзді в Празі // Діло. - 1935. - 7 липня. - С. 7.

Павлів Д. Перша муза Олега Кандиби / Д. Павлів // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. - 2007. - Вип. 11. - С. 11-24.

Пеленська О. Шукайте Україну у Словакії і в Чехії / О. Пеленська // Український журнал (Прага). - 2007. - № 10. - С. 22.

Романюк Т. Наукова діяльність Івана Борковського в Чехо-Словаччині / Т. Романюк // МДАПВ. - 2008. - Вип. 12. - С. 448-453.

Романюк Т. Навчання та дослідницька праця Ярослава Пастернак у період еміграції (1920 - 1928) / Т. Романюк // МДАПВ. - 2006. - Вип. 10. - С. 318-328.

Свобода. Український щоденник. З вістей про Українське життя в Празі. 11 листопада 1940 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www. Scribol. com/doc / 42322862 svoboda _ 1940 -263.

Сисин Ф. Похвальне слово Ігореві Шевченку. Промова виголошена в УВУ (Мюнхен, 3 лютого 2010 р.) / Ф. Сисин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// krytyka . com. / cms / upload/ okremi _ statt /2010/ 2010-01-02/44-2010-1-2 pdf.

Спогади Петера Вагнера - секретаря посольства Чеської Республіки в Україні (аудіозапис радіопередачі радіостудії "Край" м. Городенка. Архів студії). - 04.05.2007 р.

Спогади Зої Гаюк - громадянки США, племінниці Івана Борковського (дочки рідної сестри Ярослави). "Іван Борковський: Повернення на вівтар України" (аудіозапис радіопередачі радіостудії "Край" м. Городенка. Архів студії). - 1 жовтня 2010 р.

Спогади Яни Марікової - доктора філософії, наукового працівника інституту археології ЧАН. М. Прага. (аудіозапис радіопередачі радіостудії "Край" м. Городенка. Архів студії). - 10. 05. 2007 р.

Спогади Яна Фроліка - начальника археологічного відділення на Празькому Граді інституту археології ЧАН м. Прага. (аудіозапис радіопередачі радіостудії "Край" м. Городенка. Архів студії). - 14. 05. 2007 р.

Шендеровський В. Нехай не згасне світ науки / В. Шендеровський. - К. : Рада, 2006. - Кн. 2. - 327 с.

Лахманюк Т. В. Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність Івана Горбачовського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Т. В. Лахманюк. - Тернопіль, 2007. - 20 с.

Довідник з історії України. Український Вільний Університет [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http. // rut henia. Info/txt/vesna/istukr.

Zdenk Smetnka. Archeoloq Praskho hradu Ivan Borkovsk (8.9.1897-17.3.1976) / Zdenk Smetnka // Uenci oima koleq, ak a nsledovnik. - Praha : Akademia, 2007. - S. 220-242.

Maikova-Kubkova Jana. Pocta Ivanu Borkovskmu / Maikova-Kubkova Jana // Archeologick rozhledy. - 2007. - № 59. - . 4. - S. 838-839.

Nechvatal B. Ivan Borkovsky. Pamatky a priroda / B. Nechvatal. - C. 8466. - Roc. 2. 1977. - S. 574 - 575.

Nechvatal Borivoj. Vzpominka na Ivana Borkovskho. *8.9.1897-17.3.1976 / Nechvatal Borivoj // ArchHist. - № 34. archeoloqove; archeolodie; dejiny; Borkovsk Ivan [1897-1976]. 2009. - S. 864-866.

Zdenk Smetnka. Personalia Vzpomіnka na Ivana Borkovskho / Zdenk Smetnka // Archeoloqick Rozhledy. - Praha, Ro. 49. 1997. - S. 704-706.

Jan Rataj. Seznam Prci Dr. Ivana Borkovskho / Jan Rataj // Archeoloqick Rozhledy. - Praha. A.U., Ro. № 19. 1967. - S. 535-541.

Filip J. Ivan Borkovsk / Filip J. // Archeoloqick rozhledy. - №19. 1967. Akademia. Praha. - R 4. - S. 429-432.

Jan Filip. Vznamn jubileum Dr. Ivana Borkovskho / Jan Filip // Dr. Sc.Pamtky Archeoloqicke. - Praha, 1967. - № LVIII. - 4. - S. 615-616.

Jan Frolik. Archeoloqie na Prackm hrad / Jan Frolik, Z. Smetnka. - Praha : Raseka, 1997. - 248 s.

Jan Frolik. IVAN BORKOVSK (8.9.1897-17.3.1976) (презентація) Oddeleni Prazsk Hrad Archeoloqick stav AVR / Jan Frolik. - Praha. - S. 1-21.

Jan Frolik. 80 let archeoloqickno vykumu Praskho hradu / Jan Frolik // Akademick bulletin. - AV. R. Praha, 2005.6. - S. 12-14.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2019 Yaroslav Levkun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)