DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.2(116).16420

International co-operation of the internal affairs of Ukraine for the preparation of safety and security during the European football championship euro-2012

Yevgen Zozulia

Abstract


In the article it is made an analysis of the main directions of international co-operation of the internal affairs of Ukraine with law enforcement authorities of foreign countries regarding the regulatory and institutional security and public order during the European football championship EURO-2012

Keywords


international cooperation; law enforcement; public safety; law enforcement; Football Championship EURO 2012

References


Губанов А. В. Полиция зарубежных государств: основные черты организации и деятельности / А. В. Губанов. - М. : ВНИИ МВД СССР, 1991. - 275 с.

Губанов А. В. Полиция зарубежных стран: организационно-правовые основы стратегии и тактика деятельности / А. В. Губанов. - М. : МАЭП, 1999. - 287 с.

Корнієнко М. В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки : [монографія] / М. В. Корнієнко. - Дніпропетровськ : НД та РВД Дніпропетр. юрид. ін-ту МВС України, 2001. - 372 с.

Лошицький М. В. Адміністративно-правові правовідносини у сфері охорони громадського порядку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лошицький Михайло Васильович. - Харків, 2002. - 179 с.

Цикалевич В. М. Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Цикалевич Володимир Миколайович. - Харків, 2009. - 219 с.

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 51. - Ст. 1894.

Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 823 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 26. - Ст. 1707.

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво під час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА ЄВРО 2012: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 679 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 56. - Ст. 1882.

Про комітет з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: Указ Президента України від 2 квітня 2010 року № 470 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 39. - Ст. 1297.

Про схвалення Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1244-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.minjust.gov.ua.

Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні: Закон України від 19 квітня 2007 року № 962 // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 31. - Ст. 405.

Сіденко Ю. Г. Заходи МВС щодо нормативно-правового забезпечення охорони громадського порядку під час проведення Євро-2012 / Ю. Г. Сіденко, Г. Л. Старенький // Співпраця поліції, органів адміністрації та місцевої громадськості задля забезпечення безпеки під час масових заходів Євро-2012: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (І.-Франківськ, 17-19 листопада 2008 року). - Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. - 203 с.

Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від 8 липня 2011 року № 3673 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.

Ратушняк В. І. Основні заходи Міністерства внутрішніх справ з підготовки забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення ЄВРО-2012 / В. І. Ратушняк // Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 7 вересня 2011 року). - Донецьк : ДЮІ МВС України, 2011. - 218 с.

Звернення Міністра внутрішніх справ України А. В. Мо¬гильова до учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (м. Донецьк, 7 вересня 2011 року) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / А. В. Могильов. - Донецьк : ДЮІ МВС України, 2011. - 218 с.

Про Міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку: Указ Президента України від 10 грудня 2010 року № 1117 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.president.gov.ua/documents.

Дубовик В. Б. Підготовка особового складу ГУМВС України в Донецькій області до охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення ЄВРО-2012 / В. Б. Дубовик, І. І. Башта // Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 7 вересня 2011 року). - Донецьк : ДЮІ МВС України, 2011. - 218 с.

Про створення єдиної бази осіб категорії обліку "Проблемний вболівальник: Вказівка МВС України від 20.01.2011 № 56 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : umdpl.info/files/docs/1319482923.rtf.

Мартинов М. Д. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у сфері охорони громадського порядку і забезпечення безпеки під час проведення чемпіонату з футболу ЄВРО-2012 / М. Д. Мартинов // Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 7 вересня 2011 року). - Донецьк : ДЮІ МВС України, 2011. - 218 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Yevgen Zozulia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)