Analysis of military construction period Hetmanate in scientific and analytical memoir writings of military historians interwar twentieth

Authors

  • Roman Melnyk Національний університет "Львівська політехніка", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.1(115).16374

Keywords:

military construction, and scientific memoirs and analytical work, the hetman, military emigration, P. Skoropadsky

Abstract

In the studio solved the problem associated with the analysis of military construction period Hetman of the Ukrainian military literature of the 20-30th years of XX century. Displaying basic conceptual approaches to military researchers studying the historical experience of nation-building period of the armed forces of the Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropadsky.

Author Biography

Roman Melnyk, Національний університет "Львівська політехніка"

кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України та етнокомунікації
Національного університету "Львівська політехніка"

References

Безручко М. Січові Стрільці в боротьбі за державність (березень-грудень 1919 р.) / М. Безручко. - Каліш, 1932. - 82 с.

Голубко В. Є. Військове будівництво Павла Скоропадського : плани і реалії / В. Є. Голубко // Держава та армія : вісник ун-ту "Львів. політехніка". - 1999. - № 377. - С. 28-39.

Гордієнко В. Українська Галицька Армія / В. Гордієнко. - Львів : Меморіал, 1991. - 112 с.

Дашкевич Р. Артилерія Січових Стрільців у боротьбі за Золоті київські ворота / Р. Дашкевич. - Нью-Йорк, 1965. - 208 с.

Єрошевич П. Спогади з часів гетьмана Павла Скоропадського на Україні і повстання народу українського проти влади гетьмана та німців окупантів / П. Єрошевич // Табор. - 1928.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х рр. XX ст.) / [за ред. І. Крип'якевича, Б. Гнатевича, З. Стефаніва та ін.]. - Львів : Вид-во І. Тиктора, 1936. - 801 с.

Коновалець Є. Причинники до історії Української революції / Є. Коновалець. - Прага, 1928. - 39 с.

Кучабський В. Війна прогаяних можливостей / В. Кучабський // Літопис (Берлін). - 1924. - Ч. 4. - 113 с.

Кондратюк В. Українська революція: здобутки і втрати в державницьких змаганнях (1917-1920) / В. Кондратюк. - Київ, 1998. - 286 с.

Литвин М. Збройні Сили України I пол. XX ст. Генерали і адмірали / М. Литвин, Ю. Науменко. - Львів ; Харків, 2007. - 244 с.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914-1918 / К. Левицький. - Львів, 1929. - Ч. 2. - С. 289-296 ; Львів, 1930. - Ч. 3. - С. 497-776.

Мельник Р. П. Проблема матеріально-технічного забезпечення збройних сил у теоретичних розробках військовиків інтернованої армії УНР у міжвоєнний період / Р. П. Мельник // Схід. - 2010. - № 5. - С. 97-103.

Омелянович-Павленко М. На Україні 1917-1918. Спомини / М. Омелянович-Павленко. - Прага : Стилус, 1935. - 72 с.

Проданюк Ф. Українська Держава та її гетьман Павло Скоропадський / Ф. Проданюк // Військо України. - 1993. - № 10. - С. 79-91.

Прохода В. Записки до історії Сірих / В. Прохода. // За державність. - Каліш, 1929. - Зб. І. - С. 82-83.

Сергійчук В. Національний міф про Петлюру в світлі нових документів / В. Сергійчук // У 70-річчя Паризької трагедії 1926-1996. - С. 41-48.

Скоропадський П. Спогади / П. Скоропадський ; [передм. Г. Папакіна]. - К. : Україна, 1992. - 319 с.

Стефанів З. Українські Збройні Сили в 1917-1921 р. Воєнно-історичний нарис / З. Стефанів. - Коломия, 1935. - Ч. 1. - 123 с.

Удовиченко О. Україна у вiйнi за державнiсть: iсторiя, органiзацiя i бойовi сили 1917 - 1921 / О. Удовиченко. - К., 1995. - 206 с.

Фуртес О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / О. Фуртес. - Львів, 2009. - 20 с.

Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії / Л. Шанковський // Український історик. - 1970. - Ч. 4 (28). - С. 67-75.

Шрамченко С. Українська воєнна фльота (1919-1920 рр.) Історія Українського війська / С. Шрамченко. - К. : Варта, 1995. - Т. 2. - С. 337-341.

Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії / Б. Якимович. - Львів, 1996. - 360 с.

Published

2013-08-16

How to Cite

Melnyk, R. (2013). Analysis of military construction period Hetmanate in scientific and analytical memoir writings of military historians interwar twentieth. Skhid, (1(115), 137–142. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.1(115).16374

Issue

Section

History