М. Grushevskyi and activities of the Ukrainian scientific community. Historiographical aspect of the problem

Authors

  • Natalia Romantsova Mariupol State University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127288

Keywords:

Ukrainian Scientific Community, second Kiev period, historiographical analysis, Ukrainian historiography

Abstract

The article is concerned with particular issues of the highlight of M. Grushevsky's scientific and organizational activities in the Ukrainian Scientific Community in Kyiv made by Ukrainian historians. The author analyzes particular issues of evaluations presented by scientists of the second Kiev period in the life of the outstanding scientist and unites M. Grushevsky's work at the Ukrainian Scientific Community with his work at Shevchenko Scientific Community.

Cancellation of censorial obstacles in the Russian Empire by "Temporary publishing rules" created favorable conditions for the existence of the Ukrainian scientific institution. In spring 1907 at Mykhailo Grushevskyi's initiative, the Ukrainian Scientific Community was created in Kyiv for the purpose of adjusting scientific activity and disseminating scientific achievements in Ukrainian. The scientist attached great significance to this community as an important stage in the process of forming an all-Ukrainian academic institution.

Analysis of Ukrainian scientists' achievements in terms of M. Grushevskyi's activities in creation and functioning of the Ukrainian Scientific Community made it possible to understand the historiographical interest in this aspect of the scientist's scientific work. All M. Grushevskyi's contemporaries, such as S. Petliura and О. Germaize emphasized his important role in formation of the Community. Depreciating the importance of M. Grushevskyi's scientific and organizational activities, ideologically committed Soviet historians kept silent about his activities in the Community. An appreciable scientific interest therein was taken by such scientists of the diaspora as L. Vinar, D. Doroshenko, O. Ogloblyn and N. Polonska-Vasylenko. They paid their highest compliments to M. Grushevskyi's activities in the Community and emphasized important theoretical bases for the research of this problem.

In the works by modern Ukrainian scientists, such as I. Verba, O. Vladyha, Z. Zaitseva, O. Nahirniak, O. Onopriienko, O. Reient, P. Sokhan, V. Telvak, T. Scherbak and others, M. Grushevskyi's role in formation of the Community is researched on the basis of a big amount of sources. The researchers traced the structural connection of the early Ukrainian scientific institutions of Galician and Kyiv periods. Domestic historians ascertain that M. Grushevskyi's simultaneous activities in Lviv and Kyiv communities made it possible to unite the scientific efforts of Upper Dnieper and Galician Ukraine.

Author Biography

Natalia Romantsova, Mariupol State University

Ph.D. in History, Associate Professor of Philosophy and Sociology Department

References

Rada (1909). V.D. Zapysky Ukr. Nauk. Tov. v Kyivi. Kn.III №73. April, 15 (ukr).

Verba, I. (2004). Hrushevskyi Mykhailo Serhiiovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy Vol. 2. Naukova dumka. Kyiv, 232-235 pp. (ukr).

Vynar, L. (1994) Mykhailo Hrushevskyi - istoryk Ukrainy In: Mykhailo Hrushevskyi Zbirnyk naukovykh prats i materialiv Mizhnarodnoi yuvileinoi konferentsii, prysviachenoi 125-y richnytsi vid dnia narodzhennia Mykhaila Hrushevskoho. «NTSh», Lviv, 13-32 pp. (ukr).

Vynar, L. (2001), Dmytro Ivanovych Doroshenko: zhyttia i diialnist. Ukrainskyi istoryk. № 1-4, 8-67 pp. (ukr).

Vynar, L. (1985). Naivydatnishyi istoryk Ukrainy Mykhailo Hrushevskyi (1866-1934). U 50-littia smerty. Suchasnist, Munich, p. 120 (ukr).

Vladyha, O. (2012). Mykhailo Hrushevskyi ta arkheohrafichni plany Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva. Available at: file:///C:/Users/1/Desktop­/статті%20до%20друку/УНТ/znpkhnpu_іst_2012_46_28.pdf

Hermaize, O. (1992). Pratsia Kyivskoho Naukovoho Tovarystva na tli naukovoho zhyttia Naddniprianskoi Ukrainy, Kyivska starovyna. №6, 106-111 pp. (ukr).

Hrushevskyi, M. (1992). Avtobiohrafiia. - 1926, In: Velykyi ukrainets: Materialy z zhyttia ta diialnosti M.Hrushevskoho. Veselka, Kyiv, 220-239 pp. (ukr).

Hrushevskyi, M. (1908). Ukrainske naukove tovarystvo v Kyievi i yoho naukove vydavnytstvo. Zapysky UNT. Kn.1, 4-5 pp. (ukr).

Doroshenko, D. (2007). Moi spomyny pro davnie mynule (1901-1914). Tempora, Kyiv, p. 272 (ukr).

Doroshenko, D. and Ohloblyn, O. (1995). Dzherela y istoriohrafiia. In: Entsyklopediia ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. W.p., Kyiv, 396-405 pp. (ukr).

Doroshenko, D. (1996). Ohliad ukrainskoi istoriohrafii. Derzhavna shkola: istoriia, politolohiia, pravo. Institute of Archeography, p. 257 (ukr).

Yemets, T. (2002). Metodolohichni rozbizhnosti zasad rozbudovy ukrainskoi nauky u M.Hrushevskoho ta V.Vernadskoho. In: Mykhailo Hrushevskyi - naukovets i polityk u konteksti suchasnosti. Zbirnyk naukovykh prats. Ukrainska Vydavnycha Spilka, Kyiv, 326-335 pp. (ukr).

Zaitseva, Z. (2007). Mykhailo Hrushevskyi v ukrainskomu naukovomu rusi do Pershoi svitovoi viiny. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu. Issue 91. 16-19 pp. (ukr).

Rada (1910). Zapysky Ukr. Nauk. Tov. v Kyivi. Kn.III №74 (ukr).

Katrenko, A. and Suslo, T. (1967). Ukrainske Nauk. t-vo u Kyievi. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. № 5, 130-133 (ukr).

Krypiakevych, I.(1992). Mykhailo Hrushevskyi. Zhyttia y diialnist In: Velykyi ukrainets: Materialy z zhyttia ta diialnosti M.Hrushevskoho Veselka, Kyiv, 448-483 pp. (ukr).

Nahirniak, O. (2002). Rol Mykhaila Hrushevskoho u stvorenni Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva In: Mykhailo Hrushevskyi - naukovets i polityk u konteksti suchasnosti. Zbirnyk naukovykh prats. Ukrainska Vydavnycha Spilka, Kyiv, 104-110 pp. (ukr).

Ohloblyn, O. (1966). Mykhailo Serhiievych Hrushevskyi (1866 - 1934). Ukrainskyi istoryk. № 1 - 2, 6-14 pp. (ukr).

Onopriienko, V. and Reient, O. And Shcherban, T. (1998). Ukrainske nauk. t-vo 1907 - 1927 rr. Institute of History of the NAS of Ukraine, рр. 243 (ukr).

Petliura, S. Do praktychnykh zavdan ukrainstva, available at: http://svitiaz.tripod.com/8/11.html

Polonska-Vasylenko, N. (1992). Istoriia Ukrainy, Vol.2. Lybid, Kyiv, p. 608 (ukr).

Sokhan, P. (2002). Tvorcha spadshchyna M.S. Hrushevskoho i suchasnist In: Hrushevskyi M. S. Tvory. Svit, Lviv, 14-46 рр. (ukr).

Udod, O. (2006). Z. I. Zaitseva Ukrainskryi naukovyi rukh: instytutsionalni aspekty rozvytku (kinets KhIKh - pochatok KhKh st.). KNEU, 2006. 368 s. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. №6, 221-223 pp. (ukr).

Zapysky UNT v Kyivi (1912). Khronika «Ukrainskoho Naukovoho Tovarystva v Kyivi» Book 10. 158-162 pp. (ukr).

Tsarinnyy, A. (1998). Ukrainskoe dvizhenie In: Ukrainskiy tuman dolzhen rasseyatsya, i russkoe sontse vzoydet. Ukrainofilstvo v Rossii. Ideologiya natsionalnogo raskola. Moscow, 135-252 pp. (ukr).

Chyshko, V. (1992). Vydatnyi istoryk Ukrainy. Kyivska starovyna. №1. 27-29 pp. (ukr).

Shapoval, Yu. and Verba, I.(2005). Mykhailo Hrushevskyi. Alternatyvy, Kyiv, p.352 (ukr).

Shcherban, T. (1993). Istorychni doslidzhennia v Ukrainskomu Naukovomu Tovarystvi (1907-1921), Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. №1, 23-33 pp. (ukr).

Nowaski, R. and Telwak, W. (2008). Mykhailo Hrushevskyi na tli doby. Part. 1. Opole, Drohobych, p. 378 (ukr).

Published

2018-03-30

How to Cite

Romantsova, N. (2018). М. Grushevskyi and activities of the Ukrainian scientific community. Historiographical aspect of the problem. Skhid, (1(153), 73–78. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.1(153).127288

Issue

Section

History