Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до червня 2018 р. - у м. Маріуполь Донецької області (Україна). З червня 2018 р. журнал видається в Києві.

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі історичних та філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

Тематичні серії журналу:

«Філософські науки» - 6 чисел на рік

«Історичні науки» - 6 чисел на рік

ISSN 1728-9343

Головні редактори: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор (профіль у системі Google Scholar).

Огнев'юк Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор (профіль у системі Google Scholar).

Випусковий редактор: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що всі статті випусків є вільними для перегляду, скачування і друку.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: історичні (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11) та філософські науки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10).

Засновники:
Український культурологічний центр (м. Маріуполь);
Київський Університет імені Бориса Грінченка (м. Київ).

Наші партнери:
Центр гуманітарної освіти НАН України;
Академія економічних наук України;
Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ);
Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації.


Адреса редакції: 04212, Київська обл., м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, б. 13Б, к. 416

тел: +380504733118

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №23390-13230ПР від 08.06.2018.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 Анонси

 

Важливе повідомлення для авторів журналу Схід

 

Затверджено НОВИЙ ГРАФІК випуску журналу з ІСТОРИЧНИХ НАУК на 2018 рік:

№ 4 (156) липень-серпень (набір статей до 10 вересня, дата виходу - кінець вересня 2018 року)

№ 6 (158) листопад-грудень (набір статей до кінця грудня, дата виходу - січень 2019 року)

 

- Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11 щодо включення журналу до Переліку наукових фахових видань України продовжує діяти.

- Інформація в міжнародних каталогах наукових видань і наукометричних базах, куди входить журнал, оновлюється до кінця липня ц.р. 

- Співзасновниками журналу прийнято рішення про збільшення англомовного контенту випусків до 50%.

 

 Порядок подання статті не змінився. Для публікації статті необхідно відправити до редакції електронною поштою journal_shid@ukr.net або завантажити на сайт skhid.kubg.edu.ua наступні матеріали:

  1. електронну довідку про автора;
  2. статтю;
  3. авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ім'я автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті обсягом 1800 знаків).
 
Опубліковано: 2018-08-22
 

ЗМІНИЛИСЯ СПІВЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ «СХІД»!!!

 

08.06.2018 р. Міністерство юстиції України прийняло рішення про перереєстрацію журналу «СХІД» (наказ № 1782/5). На сьогодні співзасновниками журналу є:

Київський Університет імені Бориса Грінченка (м. Київ);

Український культурологічний центр (м. Маріуполь).

 

Публікація статей у журналі тепер здійснюватиметься за такими тематичними серіями:

«ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

«ІСТОРИЧНІ НАУКИ»

 
Опубліковано: 2018-06-21
 

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

 
Усіх авторів, які мають зареєстрований ORCID, просимо вказувати його у відомостях про автора.  
Опубліковано: 2018-04-24
 

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

 

Видавець журналу – Український культурологічний центр – став членом професійної організації CrossRef.

 

CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.

Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

Починаючи з номера 1 за 2016 рік усі статті авторів нашого журналу також отримують відповідний індекс DOI - унікальний ідентифікатор цифрового об’єкта (digital object identifier).

Тепер, посилаючись на таку статтю, автор повинен указувати індекс DOI у References та Списку літератури за ДСТУ. Наприклад:

1. Cherednichenko, O. (2016). Food consumption in English towns and cities, 14th-15th centuries. Skhid, № 2 (142), 65-70 (ukr). doi:  10.21847/1728-9343.2016.2(142).67698

2. Watts, S. (2012).  Food and the Annales School. The Oxford Handbook of Food History / [Jeffrey M. Pilcher (Ed.)]. Oxford : Oxford University Press,  3-18. doi:  10.1093/oxfordhb/9780199729937.013.0001

Або:

1. Чередниченко, О. Раціон харчування англійських міщан XIV-XV ст. / О. Чередниченко // Схід. – 2016. – № 2 (142). – С. 65-70. doi:  10.21847/1728-9343.2016.2(142).67698

2. Watts, S. Food and the Annales School. The Oxford Handbook of Food History / S. Watts [Jeffrey M. Pilcher (Ed.)]. - Oxford : Oxford University Press, рр. 3-18. doi:  10.1093/oxfordhb/9780199729937.013.0001 

 

Подаючи пристатейний список літератури, автори статей повинні не тільки правильно оформлювати бібліографічні посилання, але й указувати індекс DOI до кожного джерела.

Перевірка джерел на наявність такого індексу здіснюється на сайті: http://crossref.org/

У віконці пошуку «Metadata Search» Ви вводите прізвище автора та назву джерела (статті, монографії, тез конференції). Якщо результат пошуку позитивний – Ви знаходите відповідне джерело у базі CrossRef – указуєте номер ідентифікатора. Автор цього джерела підвищує свій рівень цитованості. Автор журналу «Схід» так само підвищить свій рівень цитованості, оскільки доступ до його статті відтепер буде відкритий для 75 мільйонів користувачів.

З огляду на це заохочуємо авторів з України подавати статті англійською мовою.

Редакція журналу «Схід»

 

 

 
Опубліковано: 2016-07-21
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Історичні науки"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р., додаток 11 (Посилання)

 
Опубліковано: 2015-10-23
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Економічні науки"

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р., додаток 17 (Посилання)

 
Опубліковано: 2015-07-22
 

Журнал "Схід" включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі "Філософські науки"

 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р., додаток 10 (Посилання)  
Опубліковано: 2015-05-18
 

"Схід" включено до бібліотеки University of New Brunswick

 

Нью-Брансвік, Канада

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

"Схід" включено до бібліотеки German Institute of Global and Area Studies

 

Гамбурґ, Німеччина

 
Опубліковано: 2015-05-01
 

"Схід" включено до бібліотеки University of Southern Denmark

 

О́денсе, Данія

 
Опубліковано: 2015-05-01
 
Більше анонсів...

№ 3(155) (2018)


Обкладинка