Author Details

Karlova, Оlena, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine