[1]
I. Oliynyk, T. Bezprozvanna, and M. Maletska, “SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES”, Skhid, no. 5(169), pp. 24–28, Nov. 2020.