[1]
V. Shchepanskyi, “LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ”, Skhid, no. 3(155), pp. 16–19, Jul. 2018.