Pishvanova, T. (2015) “quot”;, Skhid, (3(135). doi: 10.21847/1728-9343.2015.3(135).46582.