Oliynyk, I., Bezprozvanna, T. and Maletska, M. (2020) “SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES”, Skhid, (5(169), pp. 24–28. doi: 10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042.