Shchepanskyi, V. (2018) “LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ”, Skhid, (3(155), pp. 16–19. doi: 10.21847/1728-9343.2018.3(155).133187.