Shalashna, Nataliia. 2016. “Yepyfanii Slavynetskyi’s Views on State”. Skhid, no. 4(144) (September):78-83. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.4(144).78078.