Kobaliya, Dmytro. 2015. “Quot”;. Skhid, no. 2(134) (March):71-77. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.2(134).40184.