Andrushkiv, Bohdan, Yuriy Vovk, Olha Pohaydak, Iryna Vovk, and Ihor Stoyko. 2014. “Quot”;. Skhid, no. 6(126) (January):5-9. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.6(126).20449.