Shchepanskyi, Vitalii. 2018. “LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ”. Skhid, no. 3(155) (July):16-19. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.3(155).133187.