Oliynyk, I., Bezprozvanna, T., & Maletska, M. (2020). SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES. Skhid, (5(169), 24–28. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042