Shchepanskyi, V. (2018). LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ. Skhid, (3(155), 16–19. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.3(155).133187