(1)
Oliynyk, I.; Bezprozvanna, T.; Maletska, M. SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES. Skhid 2020, 24-28.