(1)
Shchepanskyi, V. LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ. Skhid 2018, 16-19.