[1]
Oliynyk, I., Bezprozvanna, T. and Maletska, M. 2020. SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES. Skhid. 5(169) (Nov. 2020), 24–28. DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042.