[1]
Zhmundulak, D. 2013. Ukrainian Chernivtsi writing as cultural phenomenon. Skhid. 4(124) (Sep. 2013), 148–158. DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.4(124).16967.