DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.7(139).57641

Review on monograph

Serhii Adamovych

Abstract


Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944-1991 роки. Сучасна українська історіографія : [монографія] / Т. І. Гуменюк ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. - Львів, 2015. - 572 с.

GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)