DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.0.51775

The powers of the President of Ukraine as the Supreme Commander of the Armed Forces of Ukraine

Artem Nosulia, Marіna Zelinska

Abstract


The article describes the powers of the President of Ukraine as the Head of the security sector and national defense and the Supreme Commander of the Armed Forces of Ukraine. The paper explores the legislative framework corresponding to real opportunity of exercising the power in this area by the President of Ukraine. The research focuses on the quality of implementing certain powers in the field of Ukraine's security and defense by the acting President.


Keywords


powers of the President; the Supreme commander; national security and defense

GOST Style Citations


1. Герасимов А. Удосконалення порядку здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю над воєнною організацією та правоохоронними органами держави / А. Герасимов, О. Шаталова // Аналітичні записки. - Дніпропетровськ : Регіональний філіал НІСД, 2009.

 

2. Конституція України [Електронний ресурс]: за станом на 15 травня 2014 року. - Режим доступу : http://zakon. гаdа.gоv.uа.

 

3. Шрейер Ф. Разделение труда в сфере обороны и безопасности / Ф. Шрейер // Иикелен, Виллем Ф. Ван. Построение обороны и безопасности : сб. материалов Плана партнерских действий по созданию институтов обороны и безопасности (PАP-DIB) / В. Ф. Ван Иикелен, Ф. Х. Флури ; [пер. с англ.: А. Михалочко]. - Киев-Женева, 2007. - С. 26.

 

4. Про основи національної безпеки України : Закон України № 964-15 від 19.06.2003 р. (остання редакція від 05.03. 2013 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/964-15.

 

5. Про службу безпеки України : Закон України № 2229-ХІІ від 25.03.1992 р. (остання редакція від 26.10.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12; Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України № 160/98-ВР від 04.03.1998 р. (остання редакція від 21.06.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80.

 

6. Про Національну гвардію України : Закон України № 876-VII від 03.03.2014 р. (остання редакція від 26.10.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/876-18.

 

7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2013 року "Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року" : Указ Президента України № 479/2013 від 02.09.2013 (остання редакція від 16.05.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/479/2013.

 

8. Про затвердження Державної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на період до 2009 р. : Постанова Кабінету Міністрів України № 932 від 19.09.2005 р.

 

9. Иикелен, Виллем Ф. Ван. Построение обороны и безопасности : сб. материалов Плана партнерских действий по созданию институтов обороны и безопасности (PАP-DIB) / В. Ф. Ван Иикелен, Ф. Х. Флури ; [пер. с англ.: А. Михалочко]. - Киев-Женева, 2007. - С. 414.

 

10. Біденко А. Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою / А. Біденко // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1 (16). - C. 128-139.

 

11. Розпорядження Президента № 1143 від 18.09.2005 р.

 

12. За матеріалами засідання РНБО від 27.03.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rainbow.gov.ua/news/846.html.

 

13. Борн Х. Демократический контроль над оборонной деятельностью / Борн Х. // Иикелен, Виллем Ф. Ван. Построение обороны и безопасности : сб. материалов Плана партнерских действий по созданию институтов обороны и безопасности (PАP-DIB) / В. Ф. Ван Иикелен, Ф. Х. Флури ; [пер. с англ.: А. Михалочко]. - Киев-Женева, 2007. - С. 79.

 

14. Про затвердження плану заходів з проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України та методичних рекомендацій щодо його проведення : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 р. № 139-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/139-2015-%D1%80.

 

15. Відновити чотири реактори АЕС "Фукусіма-1" неможливо, вважають фахівці [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://palm.newsru.ua/world/30mar2011/tepco4.html.

 

16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2009 року "Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України" : Указ Президента України від 15.06.2009 № 435/2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435/2009.Copyright (c) 2015 Artem Nosulia, Marіna Zelinska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)