The Mariupol Local Public University during 1917-1920-s: Historical Overview in the Context of Modern Methodological Approaches

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.4(168).210738

Keywords:

Mariupol Local Public University, social democratic transformations, educational reform, modern methodological approaches, historical, anthropological, social, cultural and interdisciplinary approaches

Abstract

The foundation and activity of the Mariupol Local Public University under the social processes of the Ukrainian Revolution during 1917-1919-s is highlighted in the paper on the base of the modern methodological approaches. The history of the educational institution is analyzed in the context of anthropological, social, cultural and interdisciplinary approaches. The issues of the Mariupol Local Public University’s organization and principles of its activity are considered regarding the principles of microhistory in detail. The educational activity, personnel and university enrolment are presented. The attention was drawn to the activity of the Mariupol democratic community regarding university’s establishment, to an impact of changing social processes that were in Ukraine in general and in Mariupol in particular, according to the methodological principles of socio-cultural history. The role of the particular historical and public figures (namely, the head of the Board of trustees of the public university S. Vainerova, the heads of the City Council of Mariupol I. Popov and O. Levytskyi, the member of Mariupol public executive committee I. Kovalenko and others) is considered on the methodological bases of historical anthropology. The elements of history, social and cultural studies are combined in the article according to the interdisciplinary approach.

Author Biographies

Volodymyr Romantsov, Mariupol State University

Doctor of Historical Sciences, Professor 

Head of the Department of Historical Disciplines

 

Natalia Romantsova, Mariupol State University

PhD in History

References

Basara-Tylishchak, H. (2017). Vid provintsiynoyi hlybynky do revolyutsiynoho tsentru: politychni ta sotsiokulturni aspekty rozhortannya Ukrayinskoyi revolyutsiyi v povitovykh mistakh. Revolyutsiya, derzhavnist, natsiya: Ukrayina na shlyakhu samostverdzhennya (1917-1921 rr.): Proceedings of the International Scientific Conference. Kyiv, June 1-2, 2017. Kyiv-Chernihiv: Siverskyy tsentr pislyadyplomnoyi osvity, P. 510-524 (In Ukrainian).

Berk, P. (2005). Istorycheskaya antropolohyya i novaya kulturnaya istoriya. Retrieved from https://magazines.gorky.media/nlo/2005/5/istoricheskaya-antropologiya-i-novaya-kulturnaya-istoriya.html (In Russian)

Bozhko, R. (2004). Pervyy narodnyi universitet. Ilyichevets. 06.08, S.4. (In Russian)

Bozhko, R. (2020). Mariupolskyi miskyi narodnyi universytet chasiv Ukrayinskoyi revolyutsiyi. Forum krayeznavtsiv Donechchyny. Dopovidi uchasnykiv. Vinnytsya-Slovyansk: Vasul Stus Donetsk National University, pp. 115-117 (In Ukrainian)

Bozhko, R., Buly, T., Hashenenko, N. (2006). Mariupol i ego okrestnosti: vzhliad iz XXI veka. Maryupol: Renata, 356 p. (In Russian)

Halushko, K. Yu. (2003). Antropolohiya istorychna Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t. Kyiv: Naukova dumka, Vol. 1: A - V. P. 109. (In Ukrainian)

Guseva, I. I. (2014). Mykrorakursy sotsyalnoho i stratehii ikh issledovaniya. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya: Filosofiya. Psykhologiya. Pedagogika. 14 (2): 15-20 (In Russian)

Lapin, N. I. (2000). Sotsyokulturnyy podkhod i sotsietalno-funktsyonalnyie struktury. Sotsiologicheskie Issledovaniia. 7: 3-12. Retrieved from https://www.isras.ru/files/File/Socis/07-2000/001.LAPIN.pdf (In Russian)

Medyk, Kh. (1994). Mikroistoriya. THESIS, 4: 193-202. (In Russian)

Parsons, T. (2012). Sistema sovremennykh obshchestv. Tsentr humanytarnykh tekhnolohii. 09.09.2012. Retrieved from https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5395 (In Russian)

Romantsov, V. (2013). U istokov razvitiya vyssheho obrazovaniya v Mariupole. Mariupolskii horodskoy narodnyi universytet. Pryazovskii rabochii. 2013.05.08 (In Russian)

Romantsov, V. (2011). Mariupolskyo miskyy narodnyy universytet. Istorychni vytoky MDU. Nauka ta osvita v suchasnomu universyteti v konteksti mizhnarodnoho spivrobitnytstva. Proceeding Paper (May, 23-25, 2011). Mariupol, 2011. Pp. 135-136 (In Ukrainian)

Rozumna, O. (2014). Ukrayinska provintsiya yak sotsiokulturnyy fenomen. Stratehichni priorytety, 1 (30): 135-140 (In Ukrainian)

Sachnovskiy, O. (2014). Mikroistoriya yak napryam istorychnykh doslidzhen. Istorychna panorama. 18: 65-78 (In Ukrainian)

Sorokin, P. (1992). Chelovek, tsyvilizatsyya, obshchestvo. Moskva: Polytyzdat.

Vermenych, Ya. V. (2010). Mikroistoriya yak problemne pole sotsiohumanitarnykh doslidzhen. Ukrainskyi Istorychnyi Zhurnal. 4: 156-169. Retrieved from http://resource.history.org.ua/publ/journal_2010_4_156 (In Ukrainian)

Downloads

Published

2020-09-01

How to Cite

Romantsov, V., & Romantsova, N. (2020). The Mariupol Local Public University during 1917-1920-s: Historical Overview in the Context of Modern Methodological Approaches. Skhid, (4(168), 10–14. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.4(168).210738

Issue

Section

History of Ukraine