Social protection of homeless children in industrialized regions of Ukraine in 1917-1920

Authors

  • Viacheslav Popov Донецький державний університет управління, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.6(113).17228

Keywords:

homeless children, orphans, child's shelter, guardianship, patronage, adoption, social help

Abstract

In the offered article on the basis of the archived documents basic directions on which in 1917-1920 inthe south-east districts ofUkrainethe social help was carried out minor are considered, remaining without the care of parents. The basic forms of social help are adopted, state organs and public organizations carrying out the given function are definite, the dynamics of social defence of children on different stages of the studied period is analysed.

Author Biography

Viacheslav Popov, Донецький державний університет управління

кандидат історичних наук, доцент

References

Андрусишин Б. І. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917-1920 рр. / Б. І. Андрусишин. - К. : Вид-во Федерації профспілок України, 1995. - 192 с.

Кліцаков І. О. Підготовка і виховання учительських кадрів за часів радянської влади в Україні (1917-1937 рр.) / І. О. Кліцаков. - Донецьк : Лебідь. - 384 с.

Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. - К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. - 272 с.

Донецький обласний державний архів (далі - ДОДА), ф. Р-2602, оп. 1, спр. 5.

Державний архів Харківської області (далі - ДАХО), ф. 304, оп. 1, спр. 883. ХГЗУ. Канцелярія члена управи завідуючого богоугодними закладами. Листування з директором родопомічного учбового закладу про його особовий склад і з господарських питань.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 3453. ХГЗУ. Відділ суспільного піклування. Протоколи нарад, проекти і листування з органами буржуазно-націоналістичних урядів Петлюри і Скоропадського про організацію піклування сиріт, старих і інвалідів.

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 3461. Листування про патронаж сиріт в селі Липцях Харківського повіту і по розрахунках з вихователями (12.01 - 25.12.18).

ДАХО, ф. Р-202, оп. 2, спр. 3с. Харківський губревком. Листування з відділами губревкома, губраднаргоспом, культурно-освітніми і торговими організаціями (13.12.19 - 15.05.20).

ДАХО, ф. 304, оп. 1, спр. 2265. Листування з органами місцевої радянської влади і контрреволюційними властями про епідемії холери і тифу (20.02.19 - 25.12.19).

ДАХО, ф. Р-202, оп. 1, спр. 10. Листування з Харківським губернським відділом соціального забезпечення.

Державний архів Дніпропетровської області, ф. Р-4367, оп. 1, спр. 40. Відділ охорони здоров'я. Листування про реквізицію в приватних складах для потреб знов формованих госпіталів і військових підрозділів.

ДАХО, ф. Р-429, оп. 1, спр. 1а. Списки жителів волості, опікунські справи, довідки, листування, 1919 рік (Богодухівський волосний ревком і виконавчий комітет).

ДАХО, ф. Р-4986, оп. 1, спр. 13. Харківський повітовий ВРК. Доклади про діяльність повітового відділу соціального забезпечення за січень-лютий 1920 р.

Державний архів Луганської області (далі - ДАЛО), ф. Р-463. Луганський повітовий військово-революційний комітет, м. Луганськ, Луганський повіт Донецької губернії. Оп. 1, спр. 2. Ухвали і накази рвно, волревкомів, міліції, що присилаються на затвердження повітовим ревкомом.

ДАХО, ф. Р-202, оп. 1, спр. 19.

ДАЛО, ф. Р-463, оп. 1, спр. 26. Звіти про діяльність волосних ревкомів.

ДАЛО, ф. Р-1173. Старобільській повітовий військово-революційний комітет, м. Старобільськ Донецької губернії. Оп. 1, спр. 3. Накази повітового ВРК.

ДОДА, ф. Р-1527, оп. 1, спр. 2. Ухвали Бахмутського ПВК РРСКД. Наказ повітового ВРК по відділу охорони здоров'я. 29.01.1920 р., м. Бахмут.

ДАХО, ф. Р-327, оп. 1, спр. 7. Доповіді завідуючого хлібно-борошняним відділом про діяльність відділу (міський продовольчий відділ Харківської РРД).

ДАЛО, ф. Р-463, оп. 1, спр. 34. Листування з Луганським комітетом партії, волревкомами, РВНО, земвідділом.

Всеросійська кочегарка (Бахмут) від 11 грудня 1920 р.

Published

2013-09-23

How to Cite

Popov, V. (2013). Social protection of homeless children in industrialized regions of Ukraine in 1917-1920. Skhid, (6(113), 79–84. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.6(113).17228

Issue

Section

History