Ideological supervision of the printed materials in the USSR in the first half of the 20th of XX century

Authors

  • Valentyna Molotkina Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6092-5927

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.7(114).16964

Keywords:

library, publishing, print production, ideology, book distribution, book, literature, censorship

Abstract

Analyses the activities of the Soviet authorities to establish ideological control over the dissemination of printed materials in Ukraine in the lane floor 20th of XX century.

Author Biography

Valentyna Molotkina, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України 

References

Афанасьєв В. В. Нариси історії культурно-освітньої роботи на Україні (1917-1941 рр.) / В. В. Афанасьєв, В. О. Вєтров, С. А. Канавенко. - Харків, 1968. - 178 с.

Ашаренкова Н. Г. Вплив цензури на діяльність публічних бібліотек України (20-30 рр. ХХ ст.) / Н. Г. Ашаренкова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. наук. статей. - К., 2001. - Вип. 5. - С. 93-101.

Блюм А. В. Советская цензура в эпоху тоталитарного террора. 1929-1953 / А. В. Блюм. - СПб., 2000. - 312 с.

Гринько Г. Відчит Народного Комісаріату Освіти VI Всеукраїнському з'їздові Рад / Г. Гринько. - Xарків, 1921. - С. 35.

Ігнатенко В. Історія української преси та її вивчення / В. Ігнатенко // Бібліологічні вісті. - 1923. - № 3. - С. 21-34.

Збірник законів і розпоряджень Робітничо-Селянського Уряду України. - К., 1922. - Ч. 37. - 602 с.

Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.08 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / О. О. Каракоз. - К., 2006. - 25 с.

Ківшар Т. І. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923 рр.) / Т. І. Ківшар. - К. : Логос, 1996. - 344 с.

Культурне будівництво в УРСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і радянського уряду 1917-59 рр. : зб. док. - К., 1960. - Т. І. - 882 с.

Левчук О. М. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні / О. М. Левчук. - К. : Наук. думка, 1992. - 182 с.

Наркомпрос в новой экономической обстановке : материалы Всеукраинского совещания 17-23 ноября 1921. - Харьков, 1921. - 2-й вып. - 55 с.

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. - 1919. - № 10. - С. 143-145.

Стоян Т. А. Система політичної цензури в УРСР у 1920 - 1930 рр. / Т. А. Стоян. - К. : Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2010. - 480 с.

Тимошик М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920-1990): організаційний аспект / М. Тимошик // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 2. - С. 40-45.

Тимошик М. Її величність книга. Історія видавничої справи Київського університету ім. Т. Г. Шевченка 1834-1999 / М. Тимошик. - К., 1999. - 306 с.

Федотова О. Аналіз документального масиву видань спецфонду Книжкової палати України періоду 1917-1921 рр. / О. Федотова // Вісник книжкової палати. - 2000. - № 7. - С. 26-29.

Федотова О. Книга як об'єкт цензурної політики / О. Федотова // Вісник книжкової палати. - 2002. - № 6. - С. 30-35.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВ України). - Ф. 166. - Оп. 2. - Спр. 924. - 79 арк.

ЦДАВОВ України. - Ф. 166. - Оп. 2. - Спр. 926. - 143 арк.

ЦДАВОВ України. - Ф. 166. - Оп. 3. - Спр. 971. - 306 арк.

ЦДАВОВ України. - Ф. 177. - Оп. 1. - Спр. 397. - 97 арк.

ЦДАВОВ України. - Ф. 292. - Оп. 1. - Спр. 8. - 102 арк.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 992. - 191 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 749 - 116 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 1447 - 76 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 1475. - 162 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 1489. - 198 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 1839. - 184 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 1840. - 12 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 2001. - 114 арк.

ЦДАГО України. - Ф. 1. - Оп. 20. - Спр. 2002. - 152 арк.

Ченцов В. Табу на думку, заборона - на слово / В. Ченцов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1994. - № 1.- С. 12-28.

Шевчук Г. М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 рр. / Г. М. Шевчук. - К., 1963. - 435 с.

Published

2013-09-09

How to Cite

Molotkina, V. (2013). Ideological supervision of the printed materials in the USSR in the first half of the 20th of XX century. Skhid, (7(114), 132–136. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.7(114).16964

Issue

Section

History