DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.1(115).16397

Рецензія

Mykhailo Bezpalov

Abstract


Рецензія на монографію:  Міхеєва О. Становлення та функціонування правоохоронних органів УСРР (1921-1928 рр.) : історичні аспекти : [монографія] / Оксана Міхеєва. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2011. - 454 с.

Keywords


правоохоронні органи УСРР; 1921-1928

GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Mykhailo Bezpalov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)